Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowe Przedszkole Publiczne

ul. Cicha 12B, 42-311 Żarki Letnisko

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców/opiekunów prawnych
w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne, 42-311 Żarki Letnisko, ul. Cicha 12B, zwane dalej "Administratorem".

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 42-311 Żarki Letnisko, ul. Cicha 12B lub telefonując pod numer: 34/3146 128

Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@ugporaj.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 roku poz. 650 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198 ze zm.) i jej rozporządzenia wykonawcze.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 175
Utworzono dnia: 12.07.2018

Historia publikacji

  • 12.07.2018 11:57, Administrator
    Edycja strony: Klauzula informacyjna
  • 12.07.2018 11:53, Administrator
    Edycja strony: Klauzula informacyjna
  • 12.07.2018 11:52, Administrator
    Edycja strony: Klauzula informacyjna